Huset

Valdemarhus er på ca. 262 kvm. i et plan og har 7 værelser på 10-13kvm, et kontor/mødelokale på ca. 16 kvm., 1 kontor på 7,5kvm, 3 store badeværelser, en hall samt et stort bryggers/baggang.

Husets børneværelser er fordelt med 4 i den ene ende af huset og 3 i den anden ende af huset, hvortil der er tilknyttet badeværelse. Husets midte består af fælles køkken/alrum, hvor der spises morgenmad og aftensmad.
Der er ligeledes en stor stue,hvor der bl.a er mulighed for at se tv eller spille computer/spil.

Målgruppe

Valdemarhus´målgruppe er børn og unge i alderen 6-18 år,med mulighed for forlængelse ved efterværn til det 22. år. Det er børn og unge der har behov for særlig pædagogisk støtte, behandling og omsorg i trygge og overskuelige rammer. Fælles for målgruppen er at der er behov for længerevarende behandling der ikke kan varetages i hjemmet eller ved plejefamilie. Vi kan tage yngre/ældre børn i forbindelse med søskende indskrivning, hvor et eller flere af børnene har behandlings behov og hvor det vurderes at børnene bør forblive samlet.

Aktiviteter

Indearealet byder på  daglig struktur, privatliv på værelset eller samvær i fællesrummet/stuen/køkken alrummet med huset øvrige børn/unge og pædagoger. Udearealet består af en stor have med hyggekrog, bålplads, trampolin,gyngestativ og en naturlegeplads med shelter, fugleredegynge og parcour. Nærmiljøet giver mulighed for fysiske aktiviteter i form af gåture/løbeture og cykelture i Vorup enge/omegn.

Det tilstræbes, at få børnene / de unge i gang med forskellige sports- og fritidsaktiviteter, der kan foregå uden for huset.

Familiesamarbejde

Valdemarhus lægger vægt på at bevare kontakten til familien, da vi finder at et konstruktivt familiesamarbejdet skaber et bedre fundament for barnets udvikling og trivsel.

Valdemarhus vil derfor tilstræbe en, først og fremmest for barnet, positiv kontakt med forældre, den øvrige familie samt det netværk, barnet herudover har etableret med jævnaldrene børn og betydningsfulde voksne i sit liv. Det er specielt vigtigt, at forældrene får lov at være forældre i det omfang de formår. Vi lægger vægt på, at inddrage og orientere forældrene om vigtige beslutninger, der vedrører deres barn.

Vi arrangerer forælderarrangementer min. 1 gang årligt, hvor alle ansatte deltager. Formålet med arrangementerne er at skabe fællesskabsfølelse og samvær under uformelle forhold.

I samarbejde med anbringende kommune vil vi, evt. gennem samtaler, arrangementer med forældre og andre pårørende, forsøge at tydeliggøre vigtigheden af, at der bakkes op om barnet / den unges anbringelse. I forbindelse med samarbejde med forældre til tvangsanbragte børn vil der blive lavet faste aftaler om kontakten med anbringende kommune og forældrene. Aftaler ud over dette indgås mellem Fonden Valdemarhus og anbringende kommune, som afregnes særskilt herfor. Se under delydelser.
Da Valdemarhus er beliggende nær Randers centrum, er der flere forskellige muligheder for transport til og fra stedet, hvilket vurderes at være vigtigt for en tæt forælderkontakt.

Valdemarhus bliver børnenes / de unges hjem og et hjem er aldrig lukket – derfor har vi åbent hele året.

Visitation på Valdemarhus

Når Fonden Valdemarhus modtager henvendelse fra en anbringende kommune tages i første gang stilling til, hvorvidt barnet passer ind i børnegruppen ud fra alder, køn, baggrund og evt. psykologiske undersøgelser, der foreligger.

Stiftet

M2

Værelser

Ansatte

Seneste Nyheder

Læs vores seneste nyheder

Personalet

Personale aflastning

På Valdemarhus vægter vi et højt fagligt niveau med kvalificerede, uddannede medarbejdere.
Alle ansatte har eller skal gennemføre KRAP- uddannelsen hurtigst muligt efter deres ansættelse, da KRAP-metoder og -redskaber er essentielle i vores pædagogiske virke.
Alle ansatte, der varetager pædagogisk behandlingsarbejde, har en pædagoguddannelse.
I vores medarbejdergruppe har vi:

• En stabil medarbejdergruppe der har flere års ansættelse bag sig.
• KRAP uddannelse (Kognitiv ressourcefokuseret Anerkendende Pædagogik) modul 1 og modul 2 v/Lene Broe PsykologCenter Silkeborg.
• Viden om og erfaring med arbejdet med børn/unge med sociale og emotionelle vanskeligheder.
• Viden om og erfaring med børn/unge med ADHD og andre kormoditeter.
• Viden om og erfaring i at skabe miljøer der præges af forudsigelighed og tydelige rammer.
• Viden om forebyggelse af seksuelle overgreb mod anbragte børn og unge v(SISO).
• Viden om og erfaring i systematisering, dokumentation, iagttagelser og journalbeskrivelser.
• Viden om og erfaring med forældresamarbejde/netværkssamarbejde/øvrige samarbejdspartnere med henblik på at skabe den bedst mulige udvikling for det enkelte barn/den unge.

På Valdemarhus er der supervision ca. hver 6.uge. Formålet er at udvikle personalets personlige og faglige kompetencer. Individuel supervision tilbydes ved behov.
Valdemarhus anvender Dorte Damm som personalets supervisor. Dorte Damm er specialist i opmærksomheds- og udviklingsforstyrrelser.