Ledelse og fagkompetencer

Ledelse og administration

Michael Andersen

Leder

Tlf: 52 39 66 68

Hans Carøe

Bogholder

Tlf: 23 30 88 92

Kompetence

På Valdemarhus vægter vi et højt fagligt niveau med kompetente og kvalificerede medarbejdere.
Alle ansatte har eller skal gennemføre KRAP- uddannelsen hurtigst muligt efter deres ansættelse, da KRAP-metoder og -redskaber er essentielle i vores pædagogiske virke.

Alle ansatte, der varetager pædagogisk behandlingsarbejde, har en fagrelevant uddannelse.

Valdemarhus har, pt. ansat

 • Fire socialpædagoger med stor teoretisk/praksis viden og erfaring med børn og unge med psykosociale udfordringer.
 • En daglig leder, med socialfaglig baggrund, mm.
 • Et kompetent vikarkorps.

”Det er tilsynets vurdering, at tilbuddet har en erfaren medarbejdergruppe og hovedsageligt benytter sig af uddannede medarbejdere med en pædagogisk baggrund. Tilsynet lægger vægt på, at tilbuddet uddanner personalet i KRAP 1 og 2 og at tilbuddet systematisk arbejder med, at de valgte metoder og tilgange

implementeres og omsættes til pædagogisk praksis”. Notat socialtilsynet 2018

Læringsmiljø

Da Valdemarhus vægter et højt læringsmiljø, er der fokus på at optimere fagkompetencerne, ved løbende at ajourføre viden der passer til vores målgruppe.

Ansatte ved Valdemarhus har f.eks. gennemført kursusdage omkring:

 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • Magt- og konflikthåndtering
 • Førstehjælp
 • Skolevægring
 • Autismespektrumforstyrrelser
 • ICS
 • Medicinhåndtering
 • Overgreb og forebyggelse
 • Senfølge ved seksuelle overgreb
 • Metakognitiv tilgang

Valdemarhus har pt. Medarbejdere der er i gang med efteruddannelse:

 • En medarbejder er i gang med familieterapeutisk uddannelse DFTI.
 • Fire medarbejdere opstarter KRAP uddannelse V/ Lene Broe i juni måned 2019
 • Daglig leder er i gang med en fleksibel diplomuddannelse med vægt på ledelse.

Udover hverdagen som rummer det største potentiale for læring, har Valdemarhus:

 • Supervision ca. hver 6.uge med henblik på at udvikle ansattes personlige og faglige kompetencer.

Valdemarhus anvender pt. Solveig Outsen som medarbejdernes supervisor. Solveig Outsen er Cand. psych. aut., familieterapeut MPF. Du kan læse mere om Solveig her.

 • Coaching og sparring af ledelsesteamet med henblik lederudvikling.

Valdemarhus anvender pt. erhvervspsykolog, Lasse Ljungholm. Se mere om Lasse her.

Top