Så blev Pernille, Simon og Jacob færdiguddannede i KRAP (Kognitiv, ressourcefokuseret, anerkendende pædagogik). De har i løbet af det sidste år arbejdet og fået ny viden om følgende emner:

  • Kognitive grundmodeller
  • Anderkendelse og ressourcer i teori og praksis
  • Udviklingspsykologi
  • Følelser og emotioner
  • Mestringsstrategier
  • Social færdigheds-træning og brugen af belønningssystemer
  • Motivation og magtesløshed

Forløbet blev afsluttet med fremlæggelser, som omhandlede brugen af KRAP i praksis på Fonden Valdemarhus.

Leave a comment

Top