Målgruppe

Hvem vi henvender os til

Målgruppe

Valdemarhus er et socialpædagogiske opholdssted for børn og unge med psykosocial udfordringer.
Børnene/de unge kan have følgende problematikker/diagnoser:

• Svært omsorgsvigtede.
• Tidligt skadede.
• Have været udsat for psykisk/fysisk overgreb.
• Have adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemer med betragtelige tilknytningsforstyrrelser.
• ADHD, følelsesmæssigt kaos, opmærksomhedsforstyrrelse.
• Autismespektrumforstyrrelser.
• Tillige ses ofte forskellige former for komorbiditet i form af angstproblematikker olign.

Målgruppen er børn og unge i alderen 6-18 år, med mulighed for forlængelse ved efterværn. Efterværn kan bestå af fuld indskrivning på Valdemarhus, eller efterværnsstøtte i bolig udenfor Valdemarhus. Efterværn kan varer til og med det 22. år.

Fælles for målgruppen er, at der er behov for socialpædagogiske behandling, der ikke kan varetages i hjemmet eller ved plejefamilie.

Valdemarhus kan tage yngre/ældre børn i forbindelse med søskende-indskrivning, hvor et eller flere af børnene har behandlingsbehov, og hvor det vurderes, at børnene bør forblive samlet.

Valdemarhus er godkendt efter servicelovens §66, stk 5.

Herudover varetages opgaver under serviceloves:

§76 (opretholdelse af anbringelse, mentor-ordninger, udslusningsordning mv).

§85 (socialpædagogisk støtte i form af rådgivning, støtte eller omsorg, f.eks. bostøtte, herunder oplæring af færdigheder indenfor eks. almen daglig livsførelse).

Ved projekter, opgaver som ikke umiddelbart er beskrevet -kontakt Valdemarhus for at høre nærmere om mulighederne.

Top