Målgruppe

Hvem vi henvender os til

Målgruppe

Fonden Valdemarhus er godkendt efter serviceloven §66 stk. 1. nr. 6

Målgruppen er børn/ unge i alderen 6 til 18 år med psykosocial udfordringer.

Det er børn/unge der kræver særlig pædagogisk støtte, behandling og omsorg i trygge og overskuelige rammer.

Målgruppen kan have følgende problematikker/diagnoser:

• Svært omsorgsvigtede.
• Tidligt skadede.
• Have været udsat for psykisk/fysisk overgreb.
• Have adfærdsmæssige, sociale eller psykiske problemer med betragtelige tilknytningsforstyrrelser.
• ADHD, følelsesmæssigt kaos, opmærksomhedsforstyrrelse og angstproblematikker.
• Autismespektrumforstyrrelser.

Fælles for målgruppen er, at der er behov for socialpædagogiske behandling, der ikke kan varetages i hjemmet eller hos en plejefamilie.

Valdemarhus kan tage yngre/ældre børn i forbindelse med søskende-indskrivning, hvor et eller flere af børnene har behandlingsbehov, og hvor det vurderes, at børnene bør forblive samlet.

Ved projekter, opgaver som ikke umiddelbart er beskrevet -kontakt Valdemarhus for at høre nærmere om mulighederne.

Top