Personale

Personale

Michael Angelo

Leder

Tlf: 52 39 66 68

Berit Ilsøe Hougaard

Souschef

Tlf: 26 27 29 40

Personale

På Valdemarhus ligges vægt på, at personalet har noget at byde på. Personalet på Valdemarhus tager ansvar og tør være beslutningstagere i samvær med børnene.

Vi vil som voksne på Valdemarhus gå forrest og være tydelige. Vi vil være autentiske i relationen med børnene, de vil opleve voksne, der er troværdige, anerkendende og til at stole på.

På Valdemarhus udvikles personalet løbende, der afholdes to interne kurser af to dages varighed årligt. Personalet tilbydes også eksterne kurser for at højne Valdemarhus faglighed. Desuden modtager personalet supervision.​

Valdemarhus personale består lige nu af:

  • 6 faste pædagoger med teoretisk/praksis viden og erfaring med børn og unge med psykosociale udfordringer.
  • En Forstander
  • En Souschef, daglig leder med socialfaglig baggrund.
  • 3 faste vikarer.

Læringsmiljø

Fonden Valdemarhus vægter et godt læringsmiljø, og der er fokus på at udvikle og optimere fagkompetencerne, ved løbende at ajourføre viden der passer til vores målgruppe.

Udover hverdagen som rummer det største potentiale for læring, har Valdemarhus:

  • Team og personalemøder hver 2 uge med opfølgning af børnenes mål samt er der faglig sparring med henblik på at udvikle ansattes personlige og faglige kompetencer.
Top