Mandag d. 25.11.2019

Opholdsstedet Dalen og Fonden Valdemarhus har i dag en fælles Temadag, hvor temaet er selvskade. Til at holde oplæg/undervisning om temaet har vi besøg af; Heidi Boserup Jønsson, fra Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade (LMS).

Foreningen LMS er fra 2001 og blev stiftet af en frivillig, som selv i mange år havde kæmpet med en spiseforstyrrelse. Senere er der kommet professionelle ansatte til og i dag foretager LMS over 5000 rådgivninger om året på landsplan.

“Spiseforstyrrelse og selvskade er en mestringsstrategi for mennesker, der befinder sig i en vanskelig og ofte uoverskuelig livssituation. Spiseforstyrrelser og selvskade er hyppigst blandt unge, ligesom der er en betydelig risikogruppe blandt unge i mistrivsel. Antallet af unge med en spiseforstyrrelse og selvskade har været støt stigende de seneste 15 år.” (kilde lmsos.dk)

Denne udvikling opleves også i vores dagligdag, hvorfor viden omkring emnet bliver stadig mere relevant.

Dagen byder blandt andet på generel information omkring selvskade; hvad er definitionen af selvskade, hvordan forstår vi selvskade, tanker og forestillinger om selvskade, mentalisering som redskab herudover forskellige diskussioner og sparring mellem deltagerne ud fra forskellige cases præsenteret på dagen.

Programmet for dagen:

  • Viden og selvskade, forskellige former, årsager og baggrund
  • Psykologiske forklaringsmodeller (mestringsstrategier)
  • Viden og indsigt i den mentaliseringsbaserede Teori
  • Hvordan kan vi som behandlere påvirke evnen til at mentalisere (støtte den unge i følelsesregulering)
  • Behandling
  • Opmærksomhedspunkter til procedurer/vejledning om selvskade
  • Kædeanalyse og kriseplan (konkrete handlemuligheder)
  • Hvordan undgår vi som personale at blive udbrændt
  • Afrundning

 

 

Leave a comment

Top