Visitering

Visitering

Når Fonden Valdemarhus modtager henvendelse fra en anbringende kommune tages i første omgang stilling til, hvorvidt barnet passer ind i børnegruppen ud fra alder, køn, baggrund og evt. psykologiske undersøgelser, der foreligger.

På Valdemarhus er forældresamarbejde og ungegruppens trivsel en mærkesag. Derfor er et korrekt match set i forhold til Valdemarhuses aktuelle ungegruppe samt pædagogik højt prioriteret, da vi anser dette som værende nødvendigt i forhold til at opnå følelse af varig trivsel og udvikling.

Når en kontakt vedrørende en konkret sag er oprettet mellem Myndighed og Valdemarhus sender myndighed relevante sagsagter (observationer på den unge, psykologiske/neuropsykologiske/psykiatriske udredninger, skoleudtalelser, handleplaner mm.) til Valdemarhus. Valdemarhus vurdere herefter, udfra det tilsendte materiale, om barnet/den unge matcher Valdemarhuses målgruppe.

Ved enighed om Match mellem myndighed og Valdemarhus, inviteres sagsbehandler og familie til formøde. Formålet med dette møde er dels at introducere mulige kommende forældre til Valdemarhus, fremvise de fysiske ramme og forventningsafstemme en mulig anbringelse.

Såfremt der opnås enighed vedrørende anbringelse på Valdemarhus inviteres barnet/den unge på besøg, hvor vi vil modtage og introducere Valdemarhus for barnet/den unge. Efter positivt kontaktbesøg og tilkendegivelse fra forældre og barnet/den unge om, at en anbringelse fortsat er en mulighed, tilsendes kontrakt, samt en realistisk behandlingsplan over de første 3 måneder til anbringende myndighed. Når kontrakten er underskrevet og modtaget retur til Valdemarhus vil et individuelt indslusnings program blive udarbejdet ud fra barnet/den unges specielle behov.

Top