Ledige pladser

1

Er du i tvivl om noget?

Ring:

86 40 14 19

Mail

Formålet med Valdemarhus

Formålet med Valdemarhus er at yde en socialpædagogisk indsats der gør en afgørende forskel for de anbragte børn/unge og deres familie.

Målsætningen er at forbedre deres muligheder og livsbetingelser, så de på sigt kan få så normalt og hverdagsagtigt et liv som muligt

Info til

Kommuner

Læs mere her

Info til

Familier

Læs mere her
Sådan ser det ud

Billedgalleri

Målgruppe

Vores målgruppe er børn og unge i alderen 6-18 år, med mulighed for forlængelse ved efterværn til det 22. år.

Det er børn og unge, der har behov for særlig pædagogisk støtte, behandling og omsorg i trygge og overskuelige rammer.

Fælles for målgruppen er, at der er behov for længerevarende behandling, der ikke kan varetages i hjemmet eller ved plejefamilie.

Læs mere

Personale

På Valdemarhus vægter vi et højt fagligt niveau med kvalificerede, uddannede medarbejdere.

Vi tilstræber at alle vores ansatte har en pædagogisk uddannelse.

Læs mere

Pædagogik

På Valdemarhus arbejder vi ud fra den opfattelse, at selvom der er vilkår, vi ikke kan ændre, kan positive oplevelser skabe forandring og udvikling.

På Valdemarhus arbejder vi ud fra et menneskesyn, der vægter ligeværdighed.

Som mennesker er vi alle ligeværdige, om end ikke alle er ligestillede.

Læs mere

Huset

Højt oppe i Tebbestrup Bakker i Randers finder du et trygt opholdssted, nemlig Fonden Valdemarhus.

Grunden er meget skrånende, kuperet og skovlignende i meget naturskønne omgivelser og vælger du at træde i cyklen, så er der kun få minuter ind til Randers centrum. 

Der er udsigt over Gudenådalen og på grund af beliggenhed og arealstørrelse, vil næsten al form for udendørs legeaktivitet være muli

Læs mere

Målgruppe

Personale

Pædagogik

Huset

Sådan samarbejder vi

Familiesamarbejde

Vi lægger vægt på at inddrage og orientere forældrene om vigtige beslutninger, der vedrører deres barn.

I samarbejde med anbringende kommune vil vi, evt. gennem samtaler med forældre og andre pårørende,
forsøge at tydeliggøre vigtigheden af, at der bakkes op om barnet/den unges anbringelse.

I forbindelse med samarbejde med forældre til tvangsanbragte børn vil der blive lavet faste aftaler om kontakten med anbringende kommune og forældrene.
Aftaler udover dette indgås mellem Fonden Valdemarhus og anbringende kommune, som afregnes særskilt herfor.

Da vi er beliggende nær Randers centrum, er der flere forskellige muligheder for transport til og fra huset,
hvilket vurderes at være vigtigt for en tæt forældrekontakt.

Læs mere

Udtalelser

UDTALELSER

“Valdemarhus har et relations orienteret, anerkendende og struktureret behandlingsmiljø. Her vægtes udvikling – sammenhold – fællesskab og oplevelsen af at være betydningsfuld.  Vi ønsker at bibringe børn/unge et positivt livssyn gennem gensidig respekt og dialog”

 

Valdemarhus
Følg med

Seneste nyheder

Har du spørgsmål?

Kontakt os

Top