Familie og netværk

Familiesamarbejde

En anbringelse på et Børne- ungehjem, kan for familie og netværk være forbundet med følelser, som kan være vanskelige at håndtere.
At forstå at fagprofessionelle skal overtage ens forældrerolle, kan være svært at forholde sig til og acceptere. Ligeledes kan en anbringelse, for familie og netværk, være forbundet med nederlagsfølelser og stor usikkerhed omkring ens rettigheder og medbestemmelsesret.

På Valdemarhus lægger vi stor vægt på at involvere og inddrage familie og netværk, da vi tror på at en velfungerende kontakt og et godt samarbejde med familie og netværket, kan bidrage til at skabe en bedre trivsel og udvikling-ikke bare for barnet/den unge, men for familien som helhed.

Da mange af vores børn og unge kommer fra brudte familier, hvor deres opvækst har været problematisk og hvor samværet har udviklet sig negativt, lægger vi stor vægt på at etablere positive familie og relations bånd. Familie og netværk er vigtige personer som altid på den ene eller anden måde vil være tilstede, ikke bare under anbringelsen, men også bagefter.

I vores øjne er det vigtigt, at forældrene bliver taget alvorligt og de får lov at være forældre.

Information & Kommunikation

Når et barn eller ung flytter ind på Valdemarhus får Valdemarhus videregivet relevant persondata om barnet og dets familie fra anbringende kommune. Persondata, som er saglig og legitim og hvis formål er at kunne give barnet/den unge og dets familie den bedst mulige pædagogiske behandling. Den persondata som Valdemarhus modtager fra andre relevante samarbejdspartnere opbevares i ”planner4you”, som er et online system med et højt sikkerheds niveau og hvor kun personale med saglig og legitim interesse har adgang.

2 gange årligt afholdes statusmøde, hvor barnet eller den unges udviklingsmål drøftes/evalueres. Inden mødet afholdes har forældre og socialrådgiver fået tilsendt/udleveret en ICS rapport, der bl.a. beskriver ressourcer og vanskeligheder, samt kommende nye udviklingsmål.

Til disse møder deltager souschefen og en pædagog fra Valdemarhus, barnet eller den unge, forælder, øvrige relevante samarbejdspartnere og socialrådgiver fra anbringende kommune.

• Derudover afholdes der løbende tværfaglige netværksmøde med relevante samarbejdspartnere, som skole, UU-vejleder, børnepsykiatrisk afdeling, osv. Møder hvor familie og netværk, afhængig af konteksten, har mulighed for at deltage.

• Personalet på Valdemarhus kontakter desuden forældre og socialrådgiver, hvis der sker noget i den mellemliggende periode, de bør informeres om. Vi tror på at det bedste samarbejde, sker gennem åben og ærlig kommunikation.

• Forældre og netværk er altid velkommen til at kontakte Valdemarhus, hvis de har spørgsmål eller information, som har relevans for deres barn/ung. Da ansatte på Valdemarhus er underlagt tavshedspligten, kan der forekomme situationer, hvor information ikke kan formidles, medmindre der foreligger en samtykkeerklæring.

Top