Magtanvendelse

Magtanvendelsespolitik

Når et barn/ung anbringes, overgår ansvaret for at varetage den daglige omsorg fra forældrene til personalet. Dette ansvar indebærer bl.a., at personalet som led i varetagelsen af denne omsorg kan foretage nødvendige indgreb i barnets eller den unges selvbestemmelsesret.

På Valdemarhus arbejder vi socialpædagogiske og der er fokus på at anvende de mindst indgribende tiltag. Vi foretager kun anvendelse af  magt, hvis barnet/den unge er til fare for sig selv, til fare for andre eller til fortsat gene for fællesskabet .

Voksenansvarsloven er en integreret del af kurser for personalet på Valdemarhus, desuden gennemgås magtanvendelser på personalemøderne med henblik på forebyggelse og læring.

FOREBYGGELSE

På Valdemarhus arbejder vi kontinuerligt med forebyggelse af konfliktsituationer

Vi er opmærksomme på:

  • at situationer og forhold, der kan give anledning til konflikter – forsøges håndteres, inden konflikten opstår.
  • at børn og unge med udadreagerende adfærd skal mødes med forståelse for deres følelser og frustrationer, samtidig med at der arbejdes på at lære dem at håndtere følelser og adfærd.
  • tydelig struktur, forudsigelighed og faste og klare rammer for at skabe balance og stabilitet
  • stabile voksne, som børnene og de unge har tillid til, er med til at sænke risikoen for konflikter i det daglige.

HUSORDEN

Valdemarhus har en fastsat husorden, der som udgangspunkt gælder for alle på institutionen, medmindre der er saglige grunde til at gøre forskel.  Eksempelvis kan sengetider afhænge af alder, og der kan tages særlige hensyn til børn og unge med funktionsnedsættelser.

Formålet med Valdemarhuses husorden er at forebygge konflikter og magtanvendelse.

Reglerne i husordenen handler om nødvendige og begrundede fælles normer for, hvad barnet eller den unge må, kan og skal, når man opholder sig på institutionen.

RETNINGSLINJER

På Valdemarhus foreligger der klare retningslinjer for håndtering af magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Indberetninger vedr. brug af magtanvendelse behandles fagligt og professionelt.

Top