Mission, Vision & Værdier

Mission

Det er Valdemarhuses mål at yde en kvalificeret og kompetent socialpædagogisk indsats der fremmer trivsel og udvikling, så borgeren på sigt kan få et så godt og hverdagsagtigt et liv som muligt.

Vores målsætning:

 1. at give børnene en overskuelig og forudsigelig hverdag og lære dm at tage ansvar for eget liv.
 2. at skabe en dagligdag, der ligner en almindelig familie (omsorg, skolegang, arbejde, opgaver, fritid og socialt samvær).
 3. at tage udgangspunkt i det enkelte barn.
 4. at skabe et netværk med udgangspunkt i tryghed og accept.
 5. at hjælpe barnet med at finde og acceptere egen identitet.
 6. at skabe tillidsforhold og troværdighed mellem barnet og voksen.
 7. at skabe optimale muligheder for stabilitet og trivsel i børnesammensætningen gennem grundig visitering.
 8. at skabe optimale forudsætninger for kontakt mellem barn og forældre i samarbejde med anbringende myndighed.
 9. at være et positivt og engageret opholdssted for anbragte børn og (personale).
 10. at motivere personalet til udvikling via supervision, aktuelle kursusforløb, uddannelse og efteruddannelse.

Vision

Vi ønsker at være det højest specialiseret og kompetente socialpædagogiske opholdssted der skaber resultater.

Værdigrundlag

Alt hvad vi gør udspringer af det ressourcefokuserede menneske- og behandlingssyn.
Vi tror:

 • At alle mennesker har ressourcer og vi udvikler os bedst gennem vores succeser. Vi har fokus på det der virker og udvikler herfra.
 • At alle mennesker har grundlæggende behov for at blive anerkendt og føle sig betydningsfulde.
 • At alle mennesker har brug for at føle sig mødt og respekteret og at det sker ved at man er nysgerrig, ikke bare på sit eget, men også på den anden persons særlige perspektiv.

”Det er vigtigt for os at få undersøgt den andens virkelighed, snarere end at tro vi selv ved bedre!

Top